Islam Inspiration

Kumpulan Doa Sehari-Hari

bismillahirrahmanirrahim,

Berdoa adalah senjatanya umat Muslim. Doa juga merupakan aktivitas umum yang biasa dilakukan oleh semua orang dalam berbagai keadaan. Khususnya bagi ummat Islam doa ini sangat penting perannya dalam kehidupan. Pasalnya, selain sebagai sarana tempat mengadu seorang hamba pada Sang Pencipta, juga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala.

Banyak doa-doa pendek yang bisa kita baca setiap harinya. Oleh karena itu, dalam tulisan kali ini akan memberikan kumpulan doa sehari-hari yang bisa anda baca sebagai berikut ini :

1. Doa Saat Turun Hujan

Adapun lafaz doa saat turun hujan adalah sebagai berikut :

“Allahumma shayyiban nafi’an”

Artinya : “Ya Allah, curahkanlah air hujan yang bermanfaat.”

Doa Saat Turun Hujan Lebat
“ Allahumma hawalaina wala ‘alaina Allahumma ‘alal akami wa adhirabi, wa buthunil auwdiyati, wa manabitisyajari.”

Artinya : “ Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami jangan di atas kami. Ya Allah curahkanlah hujan ini di atas bukit-bukit, di hutan-hutan lebat, di gunung-gunung kecil, di lembah-lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.” (HR. Bukhari Muslim).

2. Doa Masuk Rumah

“Allahumma innii as-aluka khoirol mauliji wa khoirol makhroji bismilaahi wa lajna wa bismillaahi khorojnaa wa’alallohi robbina tawakkalnaa.”

Artinya : “Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu baiknya tempat masuk dan baiknya tempat keluar dengan menyebut nama Allah kami masuk, dan dengan menyebut nama Allah kami keluar dan kepada Allah Tuhan kami, kami bertawakal.”

3. Doa Keluar Rumah

“Bismillahi tawakkaltu ‘alallah, laa haula walaa quwwata illaa billaah.”

Artinya : “Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah.”

4. Doa Ketika Bercermin

“Alhamdulillaahi kamaa hassanta kholqii fahassin khuluqii.”

Artinya : “Segala puji bagi Allah, baguskanlah budi pekertiku sebagaimana Engkau telah membaguskan rupa wajahku.”

5. Doa Masuk Masjid

“Allahummaf-tahlii abwaaba rahmatika.”

Artinya : “Ya Allah, bukakannlah untukku pintu-pintu rahmat-mu.

6. Doa Keluar Masjid

“Allahumma inni as-aluka min fadhlika.”

Artinya : “Ya Allah, aku memohon kepadamu, karunia dari-Mu.”

7. Doa Berjalan Ke Masjid

“Allaohummaj-‘al fii qolbhii nuuroon wa fii lisaanii nuuroon wa fii bashorii nuuroon wa fii sam ‘ii nuuroon wa ‘an yamiinii nuuroon wa’an yasarii nuuroon wa fauqii nuuroo wa tahtii nuuroo wa amaamii nuuroon wa kholfii nuuroon waj-‘al lii nuuroon.”

Artinya : “Ya Allah, semoga Engkau berkenan mengisi hatiku, lisanku, pandanganku, pendengaranku, arah dari sisi kananku, arah dari sisi kiriku, arah dari sisi atasku, arah dari sisi bawahku, arah dari sisi depanku, arah dari sisi belakangku adalah cahaya hidayah-Mu, dan semoga Engkau berkenan melindungiku dengan cahaya hidayah-Mu pula.”

8. Doa Sebelum Belajar

Rodlittu bilahirobba, wa bi islamadina, wabimuhammadin nabiyya warasulla, robbi zidnii ilmaa warzuqnii fahma.”

Artinya : “Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik.”

9. Doa Sesudah Belajar

“Allahumma innii istaudi’uka maa ‘allamtaniihi fardud-hu ilayya ‘inda haajatii wa laa tansaniihi ya robbal ‘alamin.”

Artinya : “Ya Allah, sesungguhnya ku titipkan kepada-Mu apa telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku disaat aku membutuhkannya, maka kembalikanlah dia kepadaku disaat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya. Wahai Tuhan pemelihara alam.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *